Enosig conspirators

Wie zijn jullie eigenlijk?

Joost van Baal en Joost Kooij vonden het nodig om dit te doen: in oktober 2000 kochten zij het enosig.org domein, en in november 2001 ging de eerste aankondiging naar de enosig mailing lijst. Op 11 januari 2002 vond de eerste enosig-bijeenkomst plaats.

Van december 2002 tot september 2005 zorgden Joost van Baal en Lionel Mamane voor het grootste deel van de ENOSIG organisatie.

In september 2005 bestond het Enosig team uit Joost van Baal, Johan van Selst en Ronald van Engelen.

In augustus 2006 vormden Joost van Baal, Johan van Selst, Ronald van Engelen, Ralf van Dooren, Tony den Haan, Rudi Sluijtman, Jan Stap, en Kees Stravers het Enosig team.

Belangrijker dan de aanstichters zijn natuurlijk de deelnemers: in augustus 2006 waren er zo'n 47 mensen geabonneerd op de enosig-lijst.

Verlenging van de domeinregistratie tot 2014 werd mogelijk gemaakt door Jan Willem Knopper, Johan van Selst, Bart Cortooms, Kees Stravers, Geert Stappers, Jochem Berndsen en Koen Aben.

In mei 2013 vormen Koen Aben, Joost van Baal-Ilić, Michiel Buddingh, Deborah, Geert Stappers het Enosig-team.