Instructies voor bijwerken website

Zie beneden voor een TODO-lijstje met zaken die de site nog beter kunnen maken (patches welkom!).

Hoe de website bij te werken:

De broncode van de website is beschikbaar in git.

git clone http://git.mdcc.cx/enosig-www.git

Je hebt nu een directory die enosig-www heet. Ga in die directory staan.

Voor het ophalen van de actuele versie doe je:

git checkout master
git pull

Bewerk de pagina die je wilt bewerken.

Controleer het resultaat.

Om je wijzigingen upstream zien te krijgen: informeer de mailinglijst.

Wat je alvast kunt / moet doen:

git diff # wijzigingen tonen
edit file
git diff # nog een keer wijzigingen tonen
git add files
git commit
# je bent in $EDITOR
# beschrijf wat je gewijzigd hebt
# bewaar ("save"), en sluit editor
# er volgt nog wat output
      

ssh-key, public part verder uitwerken

Aan .ssh/configtoevoegen

Host git.mdcc.cx
  Port 2

ssh ssh-fingerprint of host check verder uitwerken

Instellen van SSH write gebeurt in de file .git/config in je lokale repository van enosig-www. Daar moet aan toegevoegd worden de regels

[url "ssh://git.mdcc.cx/git/enosig-www.git"]
        pushInsteadOf = "http://git.mdcc.cx/enosig-www.git"

Controlemogelijkheid, de output van git config --list

core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
remote.origin.url=http://git.mdcc.cx/enosig-www.git
remote.origin.fetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
url.ssh://git.mdcc.cx/git/enosig-www.git.pushinsteadof=http://git.mdcc.cx/enosig-www.git
branch.master.remote=origin
branch.master.merge=refs/heads/master

Je kunt nu git push doen

TODO: